De 4 dale: Grejs, Højen, Egtved og Vejle Ådal - oplæg

Is og smeltevand har skabt De fire dale; Grejs Ådal, Højen Ådal, Egtved Ådal og Vejle Ådal, der til sidst munder ud i fjorden. Vandet har skabt det varierede landskab, vi i dag ser med mange landskabstyper. Vandet har en stærk historisk betydning, og det har betydning for nu og fremtiden. Det har det for landskabet, ådalene og fjorden, og dermed for det liv der udspiller sig i Vejle og områderne omkring Vejle.

Fredag kl. 16.00-16.30

 

Pil Whitta Andersen vil fortælle om vandets betydning for udviklingen. Vandet har alle dage været vigtig for udviklingen af erhvervene i og omkring ådalene og vandet har understøttet egnens kulturhistoriske udvikling og menneskets tiltrækning til området. Udover at se på vandet med historiske briller, vil hun også fortælle om vandet nu og i fremtiden, hvor vandet på én gang udgør et potentiale og en udfordring.

 

NORRØN er specialiseret i destinationsudvikling. Destinationsudvikling handler om det, der gør det enkelte sted særligt, og på samme tid binder et område sammen. Det er netop denne særlige fortælling om vandet, der i vores område binder dalene, åerne og fjorden sammen.