Resiliente løsninger skaber fremtidens Vejle

Resiliens er evnen til at overleve, tilpasse sig og vokse uanset hvilke former for kronisk stress eller chok man oplever. Dette gælder både de individer, lokalsamfund, institutioner, virksomheder og systemer, der udgør en by.

Vi har siden 2013 været medlem af bynetværket, 100 Resilient Cities. Det betyder at vi har forpligtet os til at udvikle og dele løsninger på fremtidens udfordringer med byer som Rio de Janeiro, Paris, Rotterdam, Durban, Los Angeles, London og New York.  

Visionen og de 4 strategiske indsatsområder


Vision

Vejle søger at gøre udfordringer til muligheder. Vores ambition er at blive en innovativ foregangskommune, der demonstrerer, hvordan små byer kan løse store problemer og vise stor ansvarlighed. Med vores resiliensstrategi inviterer vi alle partnere til handling og samarbejde i udviklingen af morgendagens resiliente Vejle - et sammenhængende, robust og bæredygtigt samfund. 

Indsatsområder

Arbejdet med resiliens i Vejle er koncentreret omkring  4 strategiske indsatsområder:

 • Den Samskabende By
  Hvordan styrker vi borgeres, virksomheders og civilsamfundets lyst til at bidrage til udviklingen af vores samfund?

 • Klima Resiliens
  Hvordan imødekommer vi klimaudfordringer og udvikler nytænkende løsninger?

 • Social Resiliens
  Hvordan styrker vi integrationen af indvandrere og socialt udsatte og øger sammenhængskraften i vores kommune?

 • Smart City
  Hvordan sikrer vi, at alle borgere får glæde af digitaliseringens muligheder?

 

Hent Resiliensstrategien