Vejles Folke­møde

Vejles Folkemøde er en folkefest, hvor vi fejrer mangfoldigheden, fællesskabet og nærdemokratiet. I 2019 holdes Vejles Folkemøde den 7. og 8. juni.

Til Folkemødet sætter vi fokus på emner inden for resiliens, fællesskaber og nærdemokrati. Idéen bag Folkemødet er, at vi sammen med dig kan skabe nye måder at tænke og løse problemer på, og dermed bane vejen for en bedre fremtid for os alle. 

Invitation til workshop
Vær med i udviklingen af Vejles Folkemøde 2019 d. 5. december på Det Gamle Rådhus

Den 5. december fra kl. 17.00 til 19.00 sparker vi udviklingen af Vejles Folkemøde 2019 i gang med en åben workshop, hvor vi mødes på kryds og tværs og udveksler idéer.

Det er vigtigt for os at Vejles Folkemøde er bredt repræsenteret, og derfor er alle velkomne til at deltage i workshoppen.

Send en email til folkemoede@vejle.dk med din tilmelding. 

 • Generelt om Vejles Folkemøde

 • Hvad handler Vejles Folkemøde om?

  Folkemødet handler om at sætte ord på de problemer og emner, der optager dig og dem omkring dig, og som i stigende grad bliver en del af dét, at leve i det 21. århundrede. Det kan være klimaforandringer, ensomhed, urbanisering, robotternes indtog eller noget helt femte.

  Vejles Folkemøde er en neutral platform, hvor du sammen med andre borgere, politikere, embedsmænd og frivillige organisationer kan mødes og snakke om nutidens problemer og fremtidens løsninger. Dialog og debat er i fokus, så vi kan træne vores demokratimuskler og bedre løfte i flok. 

 • Hvor og hvornår sker det?

  Vejles Folkemøde 2019 holdes den 7. og 8. juni primært på Rådhustorvet i Vejle. 

 • Hvem kan deltage i Vejles Folkemøde?

  Alle er velkomne til at deltage i Vejles Folkemøde - også selvom du ikke bor i Vejle Kommune. 

 • Kan jeg bidrage til folkemødet?

  Du kan bidrage med idéer til debatemner eller arrangementer. Er du medlem af en forening, virksomhed, organisation, et lokalråd eller en netværksgruppe med noget på hjertet, kan I kontakte Vejles Folkemøde og blive en del af programmet. 

 • Hvad dælen betyder resiliens?

  Resiliens er evnen til at overleve, tilpasse sig og vokse uanset hvilke former for kronisk stress eller chok man oplever. Dette gælder både de individer, lokalsamfund, institutioner, virksomheder og systemer, der udgør en by. 

  Vejle Kommune er medlem af bynetværket 100 Resiliente Byer og har sammen med 99 andre byer verden over forpligtet sig til at udvikle og dele løsninger på det 21. århundredes store samfundsudfordringer.

Folkemødet er udsprunget af Vejle Kommune’s medlemskab af netværket, 100 Resilient Cities. Det kan du læse mere om på Resilient Vejles underside

 • Gitte Grove Poulsen

  Direktionssekretariatet

  Send e-mail
  telefon 76 81 00 00