Vejle 2050

Størstedelen af vores udfordringer kræver langsigtede løsninger, der rækker længere frem end de fire år, som en kommuneplan typisk varer.

Derfor handler Vejle 2050 om at udvikle langsigtede visioner for Vejle Kommune og integrere resiliens i kommunens strategier. Det er ambitionen om en visionær og progressiv udvikling af Vejle, der stiler efter at tage højde for udfordringerne før de sker. 

Resiliens er blevet en integreret del af en række planer, politikker og strategier:

Arbejdet med Vejle 2050 har bl.a. involveret virksomheder, civilsamfund og borgere i en række workshops og borgermøder i løbet af 2016 og 2017. 

Her kan du se en film om kommuneplanen fra 2017 og høre mere om hvordan vi udvikler Vejle Kommune: