Ny Rosborg

Hvad hvis man kunne løse flere udfordringer på én gang ved at omdanne en gammel losseplads til Vejles nye resiliente bydel?

Flere og flere vil gerne bo i Vejle, og det skaber et behov for nye boliger. Samtidig er der opstået nye behov og krav til boliger, der kræver at vi tænker anderledes, når vi bygger nyt. Udover det, er Vejle truet af oversvømmelser, og vi er derfor nødt til at have omtanke for de stigende vandmængder, når vi udvider byen. 

En ny måde at udvikle byen på

Dét, der gør Ny Rosborg til et resiliensprojekt, er en helhedsorienteret fremgangsmåde, der kobler multifunktionalitet med samskabelse. 

Med Ny Rosborg forsøger vi at løse mange udfordringer på én gang. Samtidig udvikler vi bydelen i fællesskab med borgere, foreninger, fagprofessionelle, studerende og virksomheder, og former midlertidige aktiviteter i området, for at skabe liv og ejerskab til Ny Rosborg allerede inden projektet er færdigudviklet. 

Nye måder at samarbejde på

I Vejle tror vi på, at man kommer frem til bedre løsninger ved at samarbejde. Derfor er visionen for Ny Rosborg resultatet af en lang inddragelsesproces, hvor bl.a. vandreture med borgere, temadag i byrådet, byudviklingsmesse, sommerskole for folkeskolelever og workshops med studerende på Vejles ungdomsuddannelser har været med til at sikre, at Ny Rosborg kan blive til et sted med muligheder for alle. 

Derudover har Vejle Kommune sendt et udbud afsted, der stiller krav om at de rådgiverteams, der måtte vinde udbuddet, "skal have lyst til at indgå i en dynamisk proces, hvor man i samarbejde med kommunen og de andre rådgiverteams, bidrager aktivt ved at dele viden, reflektere, diskutere og skabe løsninger sammen."  

Området ved Rosborg, som skal omdannes til en ny resilient bydel.