Fjordbyen

Kan vi beskytte Vejle by mod oversvømmelse og samtidig skabe løsninger, der giver rekreativ værdi for byens beboere?

Vejle ligger i top 10 over danske byer, der er truet af oversvømmelse. Hvis ikke vi løser problemet nu, så vil vi ikke kunne opretholde byens funktioner i fremtiden og Vejlenserne risikerer at miste hus og hjem. Samtidig har vandet og fjorden altid haft en særlig værdi i Vejle. Det er en del af vores DNA. 

Målsætningen med Fjordbyen er at sikre Vejles borgere mod oversvømmelse og samtidig bevare den værdi, som vandet har i Vejle.  

Projektet består af tre dele:

  • At forsinke regnvand i oplandet til Grejs Å, så det ikke oversvømmer Vejle by.
  • At styre vandet i Østbyen, så det samtidig skaber rekreativ værdi, fællesskab og tryghed.
  • At holde vandet på afstand med en stormflodssikring i Vejle Fjord.

Fjordbyen er et flagskibsprojekt i bynetværket 100 Resilient Cities og er nomineret til Byplanprisen 2018.

Læs mere om Fjordbyen