Resiliente bydele

Vi vil udvikle resiliens, dér hvor livet udspiller sig i de lokale samfund.

I Vejle er der udpeget fire bydele, hvor der er fokus på at opbygge resiliens.

Hver bydel har specifikke udfordringer, men også særlige styrker, der kan mobiliseres i arbejdet med at løse disse udfordringer. Vi vil gøre bydelene til steder, hvor vi kan mødes og nytænke gennem samskabelse og dermed øge sammenhængskraften i hele Vejle. 

Ny Rosborg

  • En helt ny resilient bydel med fokus på fællesskab, bæredygtighed og mangfoldighed. 

Fjordbyen

  • En bydel under udvikling, og som skaber nye muligheder for liv gennem håndtering af vand. 

Vestbyen

  • Vejles gamle arbejderkvartér, hvor det især er social resiliens og sammenhængskraft, der er fokus på.

Boligsocial Nord og Syd

  • To bydele, der er blevet fornyet igennem arbejdet med boligsociale helhedsplaner.
Resiliente bydele i Vejle
Kort over de fem bydelsprojekter, som strategien fokuserer på