Resilience Food

Projektet skal styrke borgernes resiliens og livkvalitet gennem måltider, der skaber styrkede fællesskaber, livsglæde og sundhed for ældre, sårbare og udsatte i Vejle Kommune.

Resilience Food er et tre-årigt projekt, hvor repræsentanter fra erhvervslivet, foreninger og kommunen samarbejder om at nytænke den mad, der serveres rundt omkring på kommunale institutioner. Formålet er at øge trivsel og reducere ensomhed blandt målgrupperne i projektet.  

Projektet har fokus på 3 områder:

  • Sansemad, som er specialkost til de sårbare, som ikke selv kan vælge. Det kan fx være personer med multihandicaps eller sengeliggende og svækkede ældre, som ikke har meget appetit og har svært ved at synke.
  • Hverdagsmad er den daglige kost, som gerne skal nydes i fællesskab med andre.
  • Hjernesund mad til psykisk sårbare, fordi en velvagt sammensat kost kan hjælpe dem til at få det bedre.

Derudover er der også fokus på at reducere madspil og anvende lokale råvarer, så afstanden fra jord til bord mindskes. 

Som en del af projektet bliver kommunale medarbejdere sendt på kursus hos Culinary Institute by Vejle Erhverv og lærer hvordan man med få midler kan lave mad, der appellerer til alle sanser. 

Krydderurter i højbed
Det socialpsykiatriske bosted Sukkertoppen har fået højbed med krydderurter. Det skal være med til at give indblik i hjernesund mad.