Projekter

Vejles resiliensstrategi udkom i 2016 og udpegede 15 fyrtårnsprojekter for arbejdet med at opbygge resiliens i Vejle Kommune. Siden er der kommet nye projekter til, mens andre er blevet overflødige. Her på siden kan du læse om store og små resiliensprojekter i Vejle Kommune.

Samskabelse er et gennemsyrende element i størstedelen af vores resiliensprojekter. I videoen nedenfor, kan du høre en af vores resilienskoordinatorer fortælle om begrebet og hvordan man arbejder med det. 

Anne Kristensen fortæller om samskabelse

I forbindelse med EU projektet Epicuro har Videnscenter for Integration (VIFIN) i Vejle lavet denne folder om resiliens. Her kan du læse mere om resiliente løsninger i Vejle Kommune. 

EPICURO (European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook) er et projekt, der vil styrke byers resiliens, bl.a. med udgangspunkt i FN’s internationale strategi for katastrofereduktion.