Vejle én af 20 klimakommuner

Vejle er sammen med 19 andre kommuner over hele landet udvalgt til det danske klimaprojekt DK2020, som foreningen Realdania står bag sammen med internationalt bynetværk og grøn tænketank.

Anbefal denne side:

20 danske kommuner. bl.a. Vejle,  skal udvikle topambitiøse klimaplaner med inspiration fra verdens førende byer på området. De 20 kommuner er udvalgt til det danske klimaprojekt DK2020, som har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. 

Det er foreningen Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO, står bag DK2020.

Der er både store, mellemstore og små kommuner i mellem. De ligger fordelt over hele landet og tæller landkommuner, kystkommuner og bykommuner. Og så har de vidt forskellige udfordringer og mål, når det gælder kommunal klimaplanlægning.

Men fælles for de 20 udvalgte kommuner i DK2020 er, at de vil sætte turbo under klima-ambitionerne, og at de nu skal i gang med at udvikle klimaplaner og -indsatser, der lever op til Parisaftalens mest ambitiøse målsætning om at stræbe mod en global temperaturstigning på under 2°C, og så tæt på 1,5°C som muligt.

De udvalgte danske kommuner er valgt blandt 31 ansøgere og kommer til at gå i fodsporene på nogle af de førende internationale byer på klimaområdet. På den måde kan de danske kommuner være med til at begrænse verdens udledning af drivhusgasser til gavn for både kommunerne selv, Danmark og resten af verden.

Kommuner lærer af hinanden

En del af DK2020 vil foregå som såkaldt ’peer-learning’, hvor de udvalgte kommuner får mulighed for at lære af hinanden og udveksle løsninger og erfaringer med andre deltagende kommuner. Samtidig får kommunerne teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet, så det lever op til C40s standard for klimaplanlægning. 

Kommunernes klimaplaner vil bl.a. indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser i perioden. Planerne skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og fx minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.

De 20 udvalgte kommuner mødes første gang til introworkshop i Middelfart den 23. maj. 

DK2020 løber frem til april 2020. Målet er, at de udvalgte kommuner skal have Deadline2020-inspirerede klimaplaner med udgangen af 2020.

Se hele pressemeddelelsen om klimakommuner fra Realdania her